Sprawa rozpoczęła się 21 stycznia 2018 roku, kiedy do Fundacji wpłynęło pismo z Centrum Onkologii w Bydgoszczy o zaprzestaniu przyjmowania darowizn na zakup leków nierefundowanych. Stanowiło to bezpośrednie zagrożenia dla kontynuacji terapii trójki podopiecznych, którzy korzystali z pomocy Centrum.

Bydgoski ośrodek był ostatnim dużym centrum onkologicznym, który prowadził taką działalność. W ciągu kilku kolejnych dni ponad dwa tysiące osób podpisało petycję na stronie Alivii, domagając się zmian prawa, które nie pozwala leczyć pacjentów, którym państwo nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego leczenia.

29 stycznia 2018 nastąpił przełom, wówczas Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową interpretację przepisów, zgodnie z którą decyzja o przyjęciu darowizny należy do ośrodka. Niezwłocznie Fundacja wystąpiła do ośrodków onkologicznych na terenie całego kraju, pytając o ich decyzję w tej sprawie.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy zapewniło, że będzie przyjmować darowizny na rzecz pacjentów, którzy rozpoczęli przed 21 stycznia 2018 leczenie lekami nierefundowanymi.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Kolejna wersja mapy ośrodków wspierających pacjentów zostanie opublikowana za dwa tygodnie.

Fundacja zapowiada, że nie spocznie dopóki nie zostaną wyjaśnione wszystkie okoliczności sprawy. Po pierwsze, w dwóch publicznych wypowiedziach Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy podał sprzeczne informacje dotyczące tego czy otrzymał pismo z Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie przyjmowania darowizn na zakup leków nierefundowanych. Ani Centrum ani Fundusz nie odpowiedziały na zapytania dotyczące innych form wywierania wpływu na ośrodek w tej sprawie. Sprawa udowodniła jednocześnie brak skuteczności procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych, która jest zbyt długa oraz stanowi zagrożenie dla ośrodków, zmuszanych do finansowania terapii. W najbliższych dniach Alivia wystąpi w tych sprawach do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

 [-OFERTA_HTML-]