Szpital upadnie, a pacjent nie dostanie odszkodowania
\\

W przypadku upadłości szpitala działającego w formie spółki kapitałowej, pacjent nie dostanie odszkodowania za błąd medyczny.

W postępowaniu upadłościowym takie wierzytelności, jak renty dla poszkodowanego pacjenta należą do pierwszej, uprzywilejowanej kategorii. Nie oznacza to jednak, że należności chorego zostaną zaspokojone w całości, ale jedynie na tyle, na ile pozwalają środki pozostałe po likwidacji masy upadłości i pokryciu kosztów. W konsekwencji, mimo że pacjent legitymuje się prawomocnym wyrokiem sądowym, jako wierzyciel zostaje najczęściej bez należnego mu świadczenia rentowego, ponieważ upadająca spółka musiała pokryć inne koszty – podkreśla w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Jolanta Budzowska, radca prawny, specjalizujący się w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne.

Zdaniem Jolanty Budzowskiej istnieje pilna potrzeba wprowadzenia regulacji które zapewnia poszkodowanym pacjentom należytą ochronę. Przecież pacjent, mimo że leczy się np. w szpitalu prowadzonym przez spółkę kapitałową, korzysta ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Za organizację systemu opieki zdrowotnej odpowiada Skarb Państwa – dodaje Budzowska.

Robert Kuczyński

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

\
Data publikacji: 14 sierpnia 2013 r.