Jest to uznana oraz efektywna metoda leczenia otyłości, polegająca na wprowadzeniu za pomocą instrumentu endoskopowego do żołądka specjalnego balonu, który napełniany jest płynem fizjologicznym. W ten sposób pacjent, któremu wprowadzono balon znacznie szybciej uzyskuje uczucie pełności po zjedzeniu niewielkiej ilości pokarmu, co prowadzi do stopniowego zmniejszenia masy ciała.

Balon wewnątrzżołądkowy wprowadza się na okres 6 miesięcy, a następnie jest on usuwany. Jedyną zauważalną różnicą dla pacjenta po zabiegu w codziennym funkcjonowaniu jest spożywanie mniejszej ilości posiłków. Technika ta pozwala osiągnąć znacznie lepsze efekty kuracji w porównaniu do pozostałych metod, przy jednoczesnym zmniejszeniu zaangażowania w proces leczenia ze strony pacjenta.

Szpital Św.Rafała prowadzi oddziały: zabiegowy ortopedyczny, neurochirurgii, zabiegowy chirurgiczny, rehabilitacji (dzienny i stacjonarny), chirurgii jednego dnia oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Placówka sukcesywnie poszerza ofertę usług medycznych w zakresie neurochirurgii, w szczególności innowacyjnych metod operacji kręgosłupa.

Placówka oferuje zarówno usługi finansowane przez NFZ jak i komercyjne. Kontrakt szpitala na rok 2014 ma wartość ponad 26 mln zł. Środki te finansują świadczenia szpitalne w zakresie gastroenterologii, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, neurochirurgii, okulistyki, ortopedii oraz chirurgii onkologicznej.