Z przepisów tych wynika, że jeżeli wykonawca popełnił błąd i można to wykazać, a między powierzającym, a wykonawcą jest stosunek podporządkowania, to pokrzywdzony może dochodzić swoich roszczeń wobec tego, który powierzył wykonanie czynności komuś innemu.

Przypadek opisywany na blogu www.wokanda-medyczno-prawna.pl dotyczy przypadkowego obcięcia palca noworodkowi przez pielęgniarkę. Był to wypadek, który zdarzył się, gdy pielęgniarka, nie zachowując zasad bezpieczeństwa, chciała zmienić opatrunek zabezpieczający wenflon, a jednocześnie uniosła główkę dziecka, które akurat ulało pokarm.

Rodzice dziecka pozwali szpitali i ubezpieczyciela, ale otrzymali jedynie 1500 zł zadośćuczynienia. Zdecydowali się więc skierować sprawę do sądu, który przyznał im 30 tys. zł (10 razy mniej niż żądali).

Cały tekst www.wokanda-medyczno-prawna-pl