Tematem szkolenia będą zmiany i terminy ich wprowadzenia, dodatkowe środki finansowe na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne i standardy jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jaki jest mechanizm uzyskiwania dodatkowych środków na świadczenia dla pielęgniarek i położnych, w jaki sposób należy ustalać ilość etatów oraz wysokość tych środków, jak wyglądają aneksy do umów i nadzór NFZ w tym zakresie.

Wśród omawianych zagadnień znajdą się także te dotyczące kontynuacji farmakoterapii prowadzonej przez lekarza POZ, zasady odmowy przyjęć dzieci do szpitala (tutaj między innymi będą to zagadnienia związane z uprzednią konsultacją, przesłanki odmowy i sposób jej udokumentowania) oraz przesłanki nałożenia kary umownej.

Czytaj: Szkolenie: kontynuacja farmakoterapii według nowych przepisów>>>

Podczas spotkania będzie także czas na dyskusję.

Wykładowcą podczas szkolenia będzie Ewa Warmińska.


Ewa Warmińska
jest aplikantem adwokackim, świadczy usługi w zakresie doradztwa farmaceutycznego, prowadzi szkolenia z zakresu ochrony zdrowia oraz refundacji. Pracowała w Narodowym Funduszu Zdrowia i Ministerstwie Zdrowia. Brała udział w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych z zakresu polityki lekowej państwa. Współtworzyła rozwiązania zmierzające do ujednolicenia kontroli wystawiania i realizacji recept lekarskich w skali całego kraju. Była członkiem Zespołu do spraw rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa NFZ na czynności dyrektora dotyczące kontroli monitorowania ordynacji lekarskiej. Współautor komentarza do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, jak i licznych komentarzy praktycznych z zakresu ochrony zdrowia.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.szkolenia.abc.com.pl

 
Ogólne Warunki Umów o udzielanie świadczeń - zmiany od 1 stycznia 2016 roku - SZKOLENIE
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł