Pracownia powstanie przy ulicy Kościuszki 38b, przy aptece prowadzonej przez Sobol Health Center, w pomieszczeniach, które zostaną w tym celu zmodernizowane i dostosowane do obowiązujących wymogów. Tuż obok, przy ulicy Kościuszki 38 działa Szpital w Szczecinku sp. z o.o., prowadzony przez samorządy: powiatowy i miejski.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 4,6 miliona złotych, z czego blisko 2,8 miliona złotych będzie stanowiło dofinansowanie unijne. Środki zostaną przeznaczone na prace budowlane oraz zakup sprzętu – rezonansu magnetycznego Magneton Esseza ze stacją syngo oraz tomografu komputerowego Somaton Emotion. Inwestycja ma być zakończone na przełomie lutego i marca 2015.

Pozostali dwaj beneficjenci, którzy podpisali umowy 25 czerwca, to spółka „Jantar Wody Mineralne”, oraz spółka „Drukarnia Kadruk”. Projekty ten dotychczas znajdowały się na liście rezerwowej. Ich sfinansowanie okazało się możliwe dzięki wdrożeniu mechanizmu elastyczności tzw. nadkontraktacji środków RPO. Umożliwiła to nowelizacja art. 77 rozporządzenia 183/2006 Komisji Europejskiej, dzięki której można zwiększać do 10 procent kwotę środków unijnych przewidzianych w ramach danej osi priorytetowej. Docelowo będzie to 68 inwestycji, których koszt całkowity wyniesie prawie 200 milionów złotych. Wsparcie ich wszystkich ze środków RPO województwa na lata 2007-2013 wyniesie ponad 82 miliony złotych.