W ramach projektu zostaną zakupione wysokospecjalistyczne urządzenia do pracy w nowoczesnych laboratoriach oraz aparatura naukowo-badawcza. Nowe wyposażenie pozwoli na bezpieczne prowadzenie badań na materiale biologicznym i chemicznym oraz stworzenie unikalnych warunków do prowadzenia badań z nanomateriałami. Bezpośrednim celem projektu będzie zwiększenie zdolności ZUT do udostępniania przedsiębiorcom wyników prac badawczych i rozwojowych prowadzonych w ramach laboratoriów Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii (CDBN),

- Projekt ten pozwoli uczyni krok w przód, bowiem to zadanie, które łączy tak naprawdę starania dwóch uczelni: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Liczę, że z inwestycji tej skorzysta zarówno środowisko naukowe miasta i regionu, jak i przedsiębiorcy - zauważył marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Realizacja zadania stworzy również warunki do rozwijania kontaktów i ściślejszej współpracy z sektorem prywatnym i gospodarką oraz przyczyni się do rozwoju współpracy pomiędzy uczelnią, a przedsiębiorstwami zainteresowanym prowadzeniem wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych zbieżnych z profilem naukowo- badawczym.

Ponadto skupione w centrum grupy badawcze będą miały możliwość kontaktu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z regionalnymi i krajowymi instytucjami otoczenia biznesu, bowiem nowoczesne urządzenia badawcze CDBN-u stanowią szanse prowadzenia wspólnej działalności badawczej z centrami doskonałości czy specjalistycznymi polskimi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi oraz z innymi jednostkami naukowymi.

- Chcemy ukierunkować się na inteligentne rozwiązania, tym razem dla nanomedycyny. To wszystko z myślą o kadrze naukowej i przedsiębiorcach - przekonywał rektor ZUT prof. Włodzimierz Kiernożycki.

- Możemy powiedzieć, że nasz projekt to pierwsze dziecko naszego centrum. Związany jest on z badaniami nowatorskimi i interdyscyplinarnymi. To efekt, współpracy pomiędzy środowiskiem naukowo-badawczym szczecińskich uczelni i potrzebami jakie kierują do nas zachodniopomorscy przedsiębiorcy. Nowa aparatura to między innymi komory laminarne czy komory rękawicowe. Wdrożenie efektów naszych badań w nowych technologiach będzie naszym największym sukcesem - akcentowała prof. Mirosława El Fray, kierownik projektu.

Zadanie realizowane będzie w ramach Osi 1  „Gospodarka-Innowacje-Technologie”, Działania 1.2 „Innowacje i transfer technologii”,  Poddziałania 1.2.2 „Infrastruktura B+R” w ramach RPO WZ na lata 2007-2013.