Na budowę i wykończenie budynku przeznaczono 43 mln. zł. W nowo powstałym budynku znajdą się Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Klinika Hematologii (z pododdziałem onkologii klinicznej i pododdziałem transplantacji szpiku kostnego), Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu, Zakład Medycyny Nuklearnej, a także poradnie przykliniczne, pracownie diagnostyki obrazowej i pracownie diagnostyki i leczenia w zakresie medycyny nuklearnej.

W budynku będzie funkcjonowało także 9 zespołów sal operacyjnych. Obiekt wyposażono w najnowocześniejszą, wysokospecjalistyczną aparaturę medyczną.
 

Zlokalizowanie w jednym miejscu wszystkich klinik onkologii akademickiej oraz poradni onkologicznych zwiększy możliwości diagnostyczne i skuteczność leczenia – szczególnie nowotworów dziedzicznych. 

Infrastruktura szpitalna i wysokiej klasy specjaliści pozwolą zwiększyć efektywność oraz jakość świadczeń wysokospecjalistycznych z zakresu onkologii, wdrożyć nowe technologie medyczne i metody leczenia, a także zrealizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  Wkrótce placówka przyjmie pierwszych pacjentów.