Jeden z najlepszych rezultatów od wielu lat uzyskało Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy. Bardzo dobry jest również wynik Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Dyrektorzy placówek dostrzegają jednak potencjalne zagrożenia dotyczące wyników finansowych w 2017 roku, związane przede wszystkim z zapowiadanymi strajkami pracowników służby zdrowia.

- Trzeba do tych dobrych wyników podchodzić bardzo ostrożnie, gdyż wiemy, że to może być trudny rok dla szpitali i służby zdrowia. Będziemy przyglądać się nadchodzącym zmianom w prawie, szczególnie rozwojowi idei sieci szpitali. Duże problemy mogą być również z personelem medycznym, którego brakuje – mówił Grzegorz Gałuszka, wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która obradowała 20 kwietnia 2017 roku w Kielcach.

 

 

Podczas obrad Komisji, radni pozytywnie zaopiniowali również dwa projekty uchwał, dotyczące  wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 133,67 m2 z przeznaczeniem na cele biurowe, socjalne i magazynowe, na okres 3 lat a także - wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 315,5 m2 na prowadzenie działalności oświatowej przez Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze, na okres 5 lat.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl