900 tys. zł przeznaczone będzie na zakup ambulansów drogowych typu C przeznaczonych dla specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Natomiast za 272 tys. zł zostanie kupionych 6 sztuk urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Sprzęt ma zostać przekazany do dyspozycji ratowników do końca 2017 roku. Jedna z karetek trafi do staszowskiego oddziału świętokrzyskiego pogotowia.

– Od stanu technicznego naszego taboru zależy szybkość i skuteczność udzielonej pomocy – mówił marszałek województwa Adam Jarubas.

- Samorząd województwa, jako organ prowadzący Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego systematycznie inwestuje w tabor ratunkowy. Karetki są bardzo mocno eksploatowane i powinny być wymieniane, bo pojazdy te muszą być zawsze niezawodne. Dlatego cieszę się, że dwa nowe ambulanse zasilą szeregi świętokrzyskiego pogotowia i będą służyły pacjentom Świętokrzyskiego – dodaje marszałek.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]