Placówka otrzymała również nową karetkę przewozową i przyłącza wody pitnej z rezerwowym ujęciem. Wymieniono większość szpitalnych instalacji: elektryczną i teletechniczną, wentylacyjną i grzewczą oraz wodno-kanalizacyjną.

Modernizacja szpitala psychiatrycznego odbywa się dzięki środkom z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Być może w ramach tych środków sfinansowana zostanie też modernizacja zabytkowego parku przy szpitalu.

Cały artykuł www.pomorska.pl