Na podstawie rozporządzenia osoby osadzone w Ośrodku powinny mieć zapewniony dostęp do terapeuty, a w razie potrzeby także do lekarza i do szpitala.

Pieniądze za leczenie przebywających w Ośrodku będzie przekazywać minister zdrowia. Natomiast za leki refundowane dla osób przebywających w Ośrodki będzie płacić minister sprawiedliwości oraz minister spraw wewnętrznych.

Oprac. Magdalena Okoniewska