W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach otwarto drugi dom dla chorych. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,7 mln zł. Część środków pochodziło z funduszy Mechanizmu Norweskiego.

„Hospicjum - drugi dom dla chorych - inwestycja w wyposażenie i sprzęt medyczny oraz kompetencje kadry w SP ZOP w Suwałkach” to projekt, dzięki któremu suwalską placówkę opieki paliatywnej udało się wyposażyć w łóżka, materace, szafki przyłóżkowe, podnośniki sufitowe, nosidła.

Dokupiona została również aparatura i sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny (respiratory, koncentratory tlenu, pulsoksymetry, densytometr, zestaw NPWT, USG przenośne, aparat do masażu uciskowego.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk zadeklarował dalszą pomoc ze strony suwalskiego samorządu we wspieraniu działalności SP ZOP w Suwałkach. Bardzo istotne jest, że w dobie starzejącego się społeczeństwa nie tylko polskiego ale i europejskiego są miejsca i ludzie, którzy niosą pomoc dla człowieka, który jej potrzebuje mówił prezydent Suwałk.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach powstał w roku 1995 na bazie Towarzystwa Opieki Hospicyjnej/Paliatywnej z siedzibą w Suwałkach. Działalność rozszerzono także na teren Pisza i Giżycka oraz powołano oddział terenowy w Augustowie.

Obecnie Zespół obejmuje swoim działaniem województwo podlaskie oraz część województwa warmińsko-mazurskiego. Nadrzędnym celem działania zakładu jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin, prowadzenie działalności polegającej na kompleksowym oddziaływaniu na chorego w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz chorującego na choroby przewlekłe, leczenie bólu, prowadzenie rehabilitacji leczniczej, sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad obłożnie i przewlekle chorym.

W skład zakładu wchodzą: hospicjum stacjonarne, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, zespół domowej opieki paliatywnej w Suwałkach, zespół domowej opieki paliatywnej w Augustowie, zespół domowej opieki pielęgniarskiej, zespół domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie oraz opieka domowa nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.wrotapodlasia.pl, stan z dnia 26 lutego 2015 r.