Jak poinformowała Edyta Krzywicka z suwalskiego szpitala, remont oddziału rozpocznie się jeszcze w 2017 roku. Projekt finansowany jest z programu Interreg Litwa – Polska. W ramach projektu oprócz remontu, zakupiony zostanie na oddział niezbędny sprzęt i aparatura medyczna.

850 tys. zł to środki unijne, zaś pozostała kwota – blisko 150 tysięcy zł to środki z budżetu województwa podlaskiego. Remont potrwa kilka miesięcy i zakończy się w pierwszej połowie 2018 roku.

- Chcemy zapewnić w naszym szpitalu wysokiej jakości usługi medyczne dla pacjentów z północno-wschodniej części Polski. To kolejny remont w naszej placówce, a czekają nas kolejne - powiedział dyrektor placówki Adam Szałanda. Dodał, że w następnej kolejności remontowane będą oddziały: ortopedyczny, pulmonologiczny oraz ginekologiczno-położniczy.

W 2017 roku remontów doczekał się oddział urologiczny, który kosztował 2 mln zł oraz nieremontowany od 30 lat blok porodowy za 1,6 mln zł. Na oba oddziały szpital pozyskał również pieniądze unijne.

Szpital Wojewódzki w Suwałkach przez ostatnich sześć lat zainwestował w remonty i modernizację placówki około 100 mln zł, z czego 32 mln zł pochodziły z budżetu województwa. Pozostałe środki pozyskano głównie z UE.(PAP)

 [-DOKUMENT_HTML-]