Dotacja celowa w wysokości 1 960 000 zł zostanie przeznaczone na adaptację pomieszczeń na potrzeby oddziału urologicznego. Są to pomieszczenia zwolnione przez medyczne laboratorium diagnostyczne i znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego.

Planowana wartość inwestycji wynosi 2 000 000 zł. Maksymalna wysokość środków publicznych to 1 960 000 zł. Przyznane środki na realizację zadania pochodzą z budżetu województwa podlaskiego.

- Zdrowie mieszkańców naszego województwa jest dla nas sprawą niezwykle ważną, dlatego też staramy się jako samorząd wspierać inwestycje w naszych jednostkach, które poprawiają jakość leczenia i komfort pacjentów – powiedział marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, podpisując umowę ze szpitalem.

- Te lata zaangażowania dyrekcji i pracowników szpitala doprowadziły do tego, że przy budzącej zaniepokojenie powszechnej dyskusji o sieci szpitali, sytuacja szpitala w Suwałkach nie budzi niepokoju – suwalski szpital spełnia wymogi i będzie zakwalifikowany na III najwyższym poziomie referencyjności – dodał członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.

W ostatnich dwóch latach (2015-2016) z budżetu województwa zarząd przekazał szpitalowi na inwestycje i dofinansowanie projektów prawie blisko 7,5 mln zł. Środki te finansowały między innymi modernizację i rozbudowę oddziału pediatrycznego i neonatologicznego, na odnawialne źródła energii oraz montaż i modernizację wind czy naprawę tomografu komputerowego.

Samorząd województwa podlaskiego w ciągu ostatnich 6 lat przeznaczył na inwestycje w szpitalu 32 mln zł, a pozyskał środki w wysokości 98 mln zł.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl

 [-OFERTA_HTML-]