Cena zakupu wyniosą 77.131,68 zł, czyli  521,16 zł za jeden udział.

Sprzedaż udziałów nastąpiła w trybie art. 33 ust. 5 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2013 roku, poz. 216) w wyniku realizacji postanowień umowy sprzedaży udziałów spółki Uzdrowisko Kraków Swoszowice zawartej w dniu 27 stycznia 2010 roku, pomiędzy Skarbem Państwa a STP Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Bochni.

Wówczas nabywca czyli STP Investment S.A. kupił 43 910 udziałów Uzdrowiska, stanowiących 92.4 procent kapitału zakładowego spółki. Cena wyniosła 412 zł za jeden udział czyli łącznie za 18 090 920 zł.

Uzdrowisko Kraków Swoszowice specjalizuje się w leczeniu i profilaktyce schorzeń reumatologicznych, pourazowych narządu ruchu, pooperacyjnych narządu ruchu, neurologicznych, gośćca oraz chorób skóry. Podstawowymi zabiegami z użyciem naturalnych surowców wykonywanymi na bazie wód siarczkowych oraz peloidów są kąpiele siarczkowe oraz zabiegi borowinowe.