Celem akcji jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie projektowania i realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacja samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy. Aby przyłączyć się do inicjatywy należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.opzg.pl. Rejestracja trwa do 10 września br.
Akcja „Samorządowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy” stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach I edycji Społecznej Kampanii Informacyjnej. Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy od dwóch lat podejmuje aktywne działania, mające podnieść świadomość Polaków i ograniczyć medyczne, społeczne oraz gospodarcze skutki zachorowań na grypę. Inicjatywa Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej, organizatora kampanii, spotkała się z aprobatą ponad 30 instytucji patronackich, w tym Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i Związku Miast Polskich.
Jednostki samorządu terytorialnego stanowią istotną grupę interesariuszy w kontekście promocji profilaktyki grypy. To one podejmują się trudu wdrażania ważnych zadań z zakresu promocji ochrony zdrowia. W ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy samorządom skutecznie realizującym programy zdrowotne w zakresie profilaktyki grypy zostaną przyznane tytuły Liderów, Super Liderów i Nowych Liderów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Wszystkie samorządy, które zdecydują się przystąpić do akcji otrzymają poradniki „Samorządowe programy zdrowotne. Jak je dobrze realizować”, opracowane przez ekspertów Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej oraz Związku Powiatów Polskich.
„Zagrożenia wynikające z zachorowań na grypę są często bagatelizowane przez pacjentów, jak i niedoceniane przez samorządy. Jest to powszechne zjawisko, z którym związane są poważne konsekwencje medyczne, społeczne i finansowe. Postawa ta może wynikać z braku wiedzy, jak również z prozaicznych powodów spowodowanych trudnościami w przygotowaniu i implementacji programów polityki zdrowotnej. To właśnie na barkach samorządów spoczywa zadanie wdrażania inicjatyw z zakresu ochrony zdrowia. Popularyzowanie przez samorządy profilaktyki grypy pozwoli na podwyższenie poziomu wyszczepialności w regionach, a także wpłynie na wzrost zainteresowania korzyściami stosowania szczepień ochronnych ze strony społeczeństwa” ‒ powiedział Marek Wójcik, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.
W celu zwiększenia popularyzacji samorządowych programów zdrowotnych w dziedzinie profilaktyki grypy powstała ankieta „Bariery i motywacje w realizacji samorządowych programów zdrowotnych”. Formularz ankietowy stworzono, aby zweryfikować czynniki mobilizujące aktywną postawę samorządowców do wdrażania projektów walki z grypą. Wyniki pozyskane z badania pozwolą na zidentyfikowanie potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w zakresie programów zdrowotnych. Wszystkie zainteresowane samorządy mogą wypełnić formularz badania dostępny na stronie www.opzg.pl w zakładce „Samorządowy Lider”.
Jednostki samorządów terytorialnych zostały również wskazane jako grupa docelowa, do której skierowany jest wariant Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Grypie. Celem testu jest popularyzacja wiedzy o zagrożeniach związanych z grypą oraz korzyściach stosowania szczepień ochronnych. Elektroniczny formularz ankietowy można wypełnić na stronie: www.opzg.pl. Wiedza o grypie odgrywa istotną rolę dla działaczy samorządowych, którzy chcąc w większym stopniu zadbać o społeczeństwo, decydują się na wdrożenie samorządowych programów zdrowotnych.
Przyznanie wyróżnień najaktywniejszym jednostkom samorządu terytorialnego, prezentacja wyników ankiety oraz wyników testu wiedzy o grypie nastąpi podczas VI Dorocznej Debaty Ekspertów Flu Forum 2014. Spotkanie odbędzie się 16 września 2014 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.