Metoda zastosowana do leczenia kończyn jest podobna do leczenia choroby wieńcowej serca i polega na poszerzeniu naczynia balonem angioplastycznym pod kontrolą promieni rentgenowskich oraz wprowadzeniu stentu (rusztowania), który zabezpiecza przed ponownym zwężaniem. Zabiegi wewnątrznaczyniowe należą do złożonych procedur medycznych i wymagają ścisłej współpracy  radiologów zabiegowych, chirurgów naczyniowych i kardiologów. 

- Chcemy, by pacjenci naszego szpitala mieli dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia. Udało nam się wykonać kolejny, ważny krok w tym kierunku – powiedział Mirosław Leśniewski, Dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Spółka G.V.M. Carint powstała w październiku 2007 roku, łącząc ze sobą doświadczenia międzynarodowej firmy Gruppo Villa Maria z polską spółką medyczną Carint. Celem utworzenia spółki było otwieranie placówek zajmujących się leczeniem inwazyjnym chorób układu sercowo-naczyniowego.

Pierwszą inwestycją było utworzenie Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. W styczniu 2009 roku miało miejsce otwarcie drugiego Ośrodka - Podkarpackiego Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych NZOZ w Sanoku, natomiast w maju 2009 roku został uruchomiony trzeci Ośrodek - Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii NZOZ w Oświęcimiu. Pod koniec roku 2013 spółka rozpoczęła także inwestycję związaną z budową nowej siedziby Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Celem powstałych Ośrodków jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania pacjentów z terenu województwa świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego na zabiegi ratujące życie. W ramach 24-godzinnego świadczenia medycznego wykonywane są zabiegi koronarografii i koronaroplastyki w trybie pilnym u chorych ze świeżym zawałem serca.