Patronem medialnym rankingu był dziennik Rzeczpospolita.

O miejscu na liście rankingowej decydowała liczba punktów, przyznawanych w kategoriach: efektywność aktywów, rentowność sprzedaży oraz dynamika kontraktu z NFZ.

W kategorii najmniejszych jednostek (kontrakt z NFZ do wysokości 29 mln zł) wygrał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie, kierowany przez dyrektor Danutę Zawadzką, który uzyskał 52 punkty na 60 możliwych. Na drugim miejscu uplasował się Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach z wynikiem 51 punktów. Trzecie miejsce przypadło Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie, który zdobył 49 punktów.

W grupie szpitali, które mają kontrakty z NFZ o wartości pomiędzy 30 a 69 mln zł na pierwszym miejscu znalazł się Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy pod dyrekcją Andrzeja Pietruszki. Uzyskał 56 punktów, w tym maksymalną ilość zarówno w przypadku efektywności aktywów, jak i rentowności sprzedaży. Poprawił tym samym drugą lokatę z ubiegłorocznego rankingu.

Kolejny w zestawieniu Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Bydgoszczy, który rok temu wygrał w kategorii jednostek najmniejszych, zdobył o cztery punkty mniej. Również udało mu się osiągnąć najwyższe wskaźniki w dwóch kategoriach, w rentowności sprzedaży i w dynamice kontraktu z NFZ. Trzecie miejsce w tym zestawieniu z wynikiem 50 punktów zajął Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.

Wśród największych szpitali, które posiadają kontrakty o wartości ponad 70 mln zł, liderem został Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II. Placówka, której dyrektorem jest Marian Kreis, uzyskała najlepszy wynik ze wszystkich szpitali w Rankingu – 57 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim z wynikiem 55 punktów, zaniżonym wyraźnie przez gorszy wynik w kategorii efektywność aktywów. Trzecie miejsce zajął Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, zdobywając 53 punkty.


Dobre zarządzenie to sukces finansowy

O sukcesie finansowo-organizacyjnym wyróżnionych szpitali decyduje splot kilku czynników. Według Urbana Kielichowskiego, Członka zarządu Magellan SA, do najważniejszych należy zespół zbudowany wokół sprawnego menedżera. Skuteczne zarządzanie pozwala zadłużonym jednostkom wychodzić na finansową prostą, a następnie generować zyski. Te z kolei najczęściej obracane są na nowe inwestycje, które w ostatecznym rozrachunku służą podwyższaniu jakości świadczeń medycznych, czyli dobru pacjentów. Poza tym Urban Kielichowski podkreśla, że dla szpitali, które zajęły dalsze miejsca w rankingu, to także szansa na korzystanie z doświadczeń najlepszych jednostek. Wzory dobrych praktyk mogą okazać się szczególnie istotne w kontekście ustawy Ministerstwa Zdrowia o sieci szpitali.

- Planowane przez Ministerstwo Zdrowia wprowadzenie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej (tzw. sieć szpitali) to największa zmiana w zakresie finansowania szpitali od lat. Jest za wcześnie, by oceniać skutki tego systemu, jednak z pewnością sprawi on, że szpitale będą musiały zaadaptować się do nowej rzeczywistości. Dla części z nich może oznaczać to uelastycznienie budżetów, dla innych z kolei potrzebę dostosowania profilu działalności do nowych warunków. Przede wszystkim jednak jest to sygnał świadczący o kierunkowej zmianie w strategii rozwoju tej części branży medycznej. Po zastopowaniu procesu komercjalizacji i prywatyzacji szpitali jest to kolejny krok w kierunku bardziej zintegrowanego systemu. Skutki tych zmian z pewnością będą różne dla różnych szpitali, najwięcej zyskać mogą największe z nich, oferujące najszerszy zakres świadczeń. Mniejsze szpitale, o profilu niewpisującym się w wymagania ministerialne mogą natomiast stracić, biorąc pod uwagę fakt, że na ich potrzeby przewidziano jedynie 9 procent budżetu przeznaczonego na leczenie szpitalne – komentuje Robert Kauf, menedżer w dziale konsultingu Deloitte.

 

Sieć szpitali i wycena świadczeń


Inna kwestia, z którą muszą zmagać się szpitale, to korekta wycen świadczeń, prowadzona przez AOTMiT (w szczególności dotyczyć będzie to placówek, które znajdą się poza tzw. siecią szpitali) oraz zapowiedź zmiany systemu finansowania, poprzez likwidację NFZ i finansowanie bezpośrednio z budżetu.

-  Korekta wycen, tak jak i tzw. sieć szpitali, w największym stopniu dotyka szpitale o mniejszej liczbie specjalizacji, z uwagi na znaczne zmiany wycen w niektórych obszarach, jak na przykład kardiologia. Likwidacja NFZ jest natomiast zmianą dotykającą każdego świadczeniodawcę w ramach publicznej służby zdrowia, jednak jej zakres nie jest jeszcze do końca znany. Wiele efektów z pewnością uwidoczni się dopiero w 2018 roku po uruchomieniu systemu finansowania poprzez wojewódzkie urzędy zdrowia – dodaje Robert Knauf.

Magellan już od 2008 roku analizuje informacje o sytuacji szpitali w Polsce oraz przygotowuje corocznie raporty o kondycji finansowej sektora ochrony zdrowia. Stanowią one źródło wiedzy na temat zmian na rynku medycznym i kierunków jego rozwoju.

Źródło: www.magellan.pl