Grupa American Heart of Poland, prowadząca centra sercowo-naczyniowe, została wyróżniona w śląskiej edycji plebiscytu Proud of You – Dumni z Was 2015. AHP została wyróżniona w kategorii Najlepszy Produkt. Główną ideą inicjatywy jest docenienie firm przez przedsiębiorców.

W plebiscycie obowiązuje zasada, że to firmy i instytucje z regionu nominują i nagradzają swoich biznesowych partnerów, kontrahentów, czy klientów. Zasada ta, jak uzasadniają organizatorzy, służy nawiązaniu, a z czasem wzmocnieniu więzi i pozytywnych relacji pomiędzy tymi podmiotami.

W  2015 roku można było głosować w 5 różnych kategoriach: Duma Regionu, Najlepszy Wizerunek, Osobowość w Biznesie, Najlepsza Usługa i Najlepszy Produkt. Plebiscyt jest organizowany przez wydawnictwo Biznes Regionów.

Grupa American Heart of Poland od wielu lat tworzy w Polsce centra sercowo-naczyniowe – placówki, które dzięki oddziałowi kardiologicznemu oraz oddziałowi chirurgii naczyniowej w jednym miejscu mogą kompleksowo zabezpieczyć pacjenta pod kątem chorób sercowo-naczyniowych. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia chorego, który dzięki takiemu rozwiązaniu może w jednym miejscu, bez potrzeby szukania pomocy w innych ośrodkach uzyskać kompleksową pomoc z zakresu diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń.

Oddział Kardiochirurgii Grupy American Heart of Poland w Bielsku Białej jest wiodącą w Polsce placówką, jeśli chodzi o osiąganą jakość leczenia kardiochirurgicznego. Jej wyniki konkurują z wynikami leczenia w najlepszych ośrodkach w USA i Wielkiej Brytanii.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.klinikiserca.pl, stan z dnia 23 czerwca 2015 r.