W plebiscycie obowiązuje zasada, że to firmy i instytucje z regionu nominują i nagradzają swoich biznesowych partnerów, kontrahentów czy klientów. Zasada ta, jak uzasadniają organizatorzy, służy nawiązaniu, a z czasem wzmocnieniu więzi i pozytywnych relacji pomiędzy tymi podmiotami. 

W  2015 roku można było głosować w 5 różnych kategoriach: Duma Regionu, Najlepszy Wizerunek, Osobowość w Biznesie, Najlepsza Usługa i Najlepszy Produkt. Plebiscyt jest organizowany przez wydawnictwo Biznes Regionów. 

Grupa American Heart of Poland od wielu lat tworzy w Polsce centra sercowo-naczyniowe – placówki, które dzięki oddziałowi kardiologicznemu oraz oddziałowi chirurgii naczyniowej w jednym miejscu mogą kompleksowo zabezpieczyć pacjenta pod kątem chorób sercowo-naczyniowych. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia chorego, który dzięki takiemu rozwiązaniu może w jednym miejscu, bez potrzeby szukania pomocy w innych ośrodkach uzyskać kompleksową pomoc z zakresu diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń.

Czytaj: Profesor Bochenek pracuje wyłącznie dla placówek American Heart of Poland >>>

Oddział Kardiochirurgii Grupy American Heart of Poland w Bielsku Białej jest wiodącą w Polsce placówką, jeśli chodzi o osiąganą jakość leczenia kardiochirurgicznego. Jej wyniki konkurują z wynikami leczenia w najlepszych ośrodkach w USA i Wielkiej Brytanii.