Pomimo utrzymującej się zimowej aury we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa podkarpackiego odnotowano spadek zapadalności na grypę. W analizowanym okresie najczęściej chorowały dzieci i młodzież w grupach wieku 0-4 lata oraz 5-14 lat.

Tegoroczny sezon epidemiczny to najcięższy sezon ostatniej dekady pod względem zapadalności na grypę – mówi prof. Andrzej Zieliński, Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii. Od początku sezonu do końca marca odnotowano w Polsce w sumie ponad 2,37 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, ponad 11 tys. hospitalizacji oraz 123 zgony z powodu tej choroby zgłoszone w ramach rutynowego nadzoru.
Przewiduje się, że w kolejnych tygodniach liczba zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę będzie spadać, pomimo niesprzyjającej pogody. Powodowane może to być pojawianiem się odporności zbiorowej, która mogła się wytworzyć z powodu dużej liczby zachorowań w populacji w tym sezonie – podkreśla prof. Andrzej Zieliński.

Pomimo spadku liczby zachorowań na grypę Eksperci NIZP-PZH nadal przypominają o zasadach profilaktyki: należy zachować odpowiednią higienę kaszlu i kichania: w chusteczkę lub w zgięcie łokciowe, nigdy w dłoń niechronioną chusteczką, osoby chore powinny pozostać w domu, należy często myć ręce mydłem pod bieżąca wodą oraz wietrzyć pomieszczenia i pościel.

Co roku należy też pamiętać o tym aby się zaszczepić przeciw grypie, ponieważ szczepienia są najskuteczniejszą i najtańszą metodą profilaktyki.

Dążenie do ograniczenia zachorowań na grypę jest bardzo ważne z punktu widzenia zdrowia publicznego i związanych z tym skutków ekonomicznych kraju, dlatego szacując konsekwencje grypy, należy uwzględnić zarówno ich skutki zdrowotne, jak i wymiar ekonomiczny. Jak wyliczyli eksperci z Ernst&Young w sezonie epidemii koszty związane z chorowaniem na grypę przekraczają znacząco 4,4 mld zł. Natomiast w sezonie bez epidemii koszty bezpośrednie leczenia grypy (tj. wydatki na leki, wizyty u lekarzy, hospitalizacje) to około ok. 43,5 mln PLN. Natomiast koszty pośrednie (m.in. absencja chorobowa pracowników, ich obniżona wydajność, a także ewentualna ich trwała niezdolność do pracy lub zgon) związane z grypą w latach bez epidemii wynoszą w Polsce ok. 836 mln PLN rocznie.

Meldunki epidemiologiczne za okres od 23 do 31 marca 2013 r.

Źródło: www.pzh.gov.pl