Szpital Nutrico to pierwsze w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowe Żywienia Klinicznego. Uchodzi za jeden z najbardziej innowacyjnych ośrodków medycznych w województwie śląskim. Technologie transportu szpital zaczerpnął z doświadczeń amerykańskich.

- Pierwotnie były wykorzystywane do transportu krwi na pole walki, na wojnę w Afganistanie i Iraku. Nam udało się uzyskać te technologie i wykorzystujemy je codziennie w transportach mieszanin żywieniowych - mówi dr n. med. Łukasz Drozd, prezes zarządu szpitala Nutrico.

Sosnowiecki szpital monitoruje cały proces produkcji mieszanin - od momentu wyboru leku aż do transportu do określonego szpitala i pacjenta na terenie całego kraju. Każdy lekarz w Polsce może online na recepcie złożyć dyspozycję do sporządzenia mieszaniny, która trafia bezpośrednio do maszyny odpowiedzialnej za jej produkcję.
- To minimalizuje ryzyko błędu - podkreśla dr Drozd.
Przykładowo - przygotowanie i dostarczenie odpowiedniego preparatu żywieniowego do Warszawy zajmuje około sześciu godzin.
- Codziennie dostarczamy mieszaniny żywieniowe z Sosnowca dla różnych grup pacjentów, od noworodków wcześniaków poprzez pacjentów dorosłych aż do tych w wieku podeszłym. Najmniejszy pacjent, którego udało nam się leczyć, miał 580 gram, a warto też wspomnieć o tym, obecnie mamy w swoim leczeniu trojaczki - dodaje dr Drozd. Przypomina także, że dzięki odpowiednim substancjom odżywczym pacjent szybciej dochodzi do zdrowia i skraca się jego czas hospitalizacji nawet o połowę. (pap)