Podmioty zainteresowane udziałem w realizacji programu mogą składać oferty do 14 lutego 2017 roku.

 – Liczymy, że ocena formalna ofert wraz z podpisaniem umowy pozwoli nam na wdrożenie programu już na początku marca tego roku. Rocznie na ten cel w budżecie zarezerwowaliśmy 200 tysięcy złotych – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, realizowany w Sosnowcu, bazuje na programie łódzkim, przygotowanego przez profesora Sławomira Wołczyńskiego oraz lek. med. Rafała Zyśka. – To jest nasza odpowiedź na zawieszenie rządowego programu wspierania in vitro. Nie chcemy zostawić sosnowiczan bez pomocy. O tym, kto zakwalifikuje się do programu, będą decydować bezpośrednio specjaliści, którzy w naszym imieniu będą realizować program, a nie urzędnicy – tłumaczy Anna Jedynak, zastępca prezydenta miasta odpowiedzialna za zdrowie i pomoc społeczną.

Zgodnie z przyjętymi zasadami do programu zostaną zakwalifikowane pary pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim, które spełnią wymagane kryteria. Należy do nich wiek kobiety, który musi się mieścić w przedziale 23-40 lat według rocznika urodzenia, a także udokumentowane potwierdzenie przeprowadzenie pełnej diagnostyki przyczyn niepłodności lub udokumentowane potwierdzenie trwałego uszkodzenia uniemożliwiającego naturalną koncepcję. Z programu będą mogły też korzystać pary, które są po roku bezskutecznego leczenia zachowawczego lub chirurgicznego, zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez oferenta, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Warunkiem jest także to, aby w dniu kwalifikacji co najmniej jedna z osób pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim od roku zamieszkiwała na terenie Sosnowca.

Program obejmuje dofinansowanie do wysokości 80 procent kosztów (łącznie nie więcej niż 5 tys. zł. co najmniej jednej procedury zapłodnienia pozaustrojowego). Można będzie otrzymać dofinansowanie do maksymalnie trzech zabiegów.

Źródło: www.sosnowiec.pl