Sprawa dotyczyła chorej na schizofrenię, która została przymusowo hospitalizowana na wniosek matki. Kierownictwo szpitala poinformowało o sprawie sąd opiekuńczy, który wszczął z urzędu postępowanie w sprawie zgody na przymusowe umieszczenie kobiety w szpitalu i uznał, że nie istniały przesłanki do takiego umieszczenia.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który odrzucił skargę kasacyjną. Uzasadniając postanowienie, uznał, że zawiadomienie dokonane przez szpital to jeszcze nie wniosek o wszczęcie postępowania, a tylko wymagane prawem powiadomienie właściwego organu.

Czytaj także: Rzecznik Praw Pacjenta apeluje o ochronę praw przebywających w szpitalach psychiatrycznych >>>

Przepis mówi, że w miarę potrzeby sąd zawiadamia o rozprawie małżonka osoby, której postępowanie dotyczy, oraz osobę sprawującą nad nią faktyczną opiekę. Przepisy ustawy o ochronie zdrowia psychicznego są tutaj przepisami szczególnymi w stosunku do k.p.c.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl