W jednej części obiektu znajdą się oddziały szpitalne, które zostaną przeniesione z obecnej siedziby placówki przy ulicy Morcinka. W drugiej części zostaną zlokalizowane poradnie, które teraz funkcjonują przy ulicy Wojska Polskiego.

Dyrektor szpitala psychiatrycznego, Krzysztof Sikorski, planuje także utworzenie w nowym obiekcie oddziałów rehabilitacji psychiatrycznej. Myśli również o  zakładzie psychiatrii dziecięcej, którego brakuje w Słupsku i regionie.

Remontowany stuletni budynek szpitalny objęty jest nadzorem konserwatora zabytków.

Cały artykuł – na stronie Głosu Pomorza, www.gp24.pl