Decyzję w tej sprawie podejmą radni sejmiku województwa śląskiego na sesji zaplanowanej na 20 marca 2017 roku.

Działanie takie jest odpowiedzią na rządowe plany utworzenia w Polsce tzw. sieci szpitali, która ma obowiązywać od 1 lipca 2017 roku. Szpitale, które zostaną zakwalifikowane do projektowanego systemu, będą miały zagwarantowane finansowanie świadczeń ze środków publicznych (tzw. ryczałt), ale wyłącznie w tych zakresach, które mieszczą się w ramach określonego poziomu (projekt ustawy przewiduje 6 poziomów zabezpieczenia w ramach sieci). Umowa z NFZ zostanie zawarta przez placówki, które wejdą do sieci na okres czterech lat.

Szpitale, które nie zostaną włączone do systemu, będą ubiegały się o finansowanie świadczeń zdrowotnych w drodze konkursu. Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika jednak, że na działalność szpitali w sieci będzie wydatkowane około 90 procent budżetu NFZ przeznaczanego dotychczas na leczenie szpitalne. O pozostałe 10 procent będą konkurować pozostałe szpitale.


Więcej na temat sieci szpitali: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>


Zgodnie z aktualną wersją projektów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także rozporządzenia ministra zdrowia (wprowadzających sieć szpitali) Katowickie Centrum Onkologii kwalifikuje się do poziomu szpitali onkologicznych, natomiast Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – do szpitali pierwszego stopnia. Po połączeniu placówek nowy podmiot leczniczy nadal kwalifikował się będzie do poziomu szpitali onkologicznych.

W przypadku Katowickiego Centrum Onkologii w ramach przyszłej sieci nie będą finansowane świadczenia z zakresu geriatrii, dermatologii, chirurgii jednego dnia, programów leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej i substancji czynnych w ramach chemioterapii niestandardowej. Natomiast w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach zakwalifikowanie do pierwszego poziomu (bez połączenia z Katowickim Centrum Onkologii) wyłącza z ryczałtu świadczenia w zakresie ginekologii onkologicznej i okulistyki.

W przypadku połączenia szpitali sytuacja nie zmieni się w odniesieniu do świadczeń realizowanych obecnie w Katowickim Centrum Onkologii, natomiast świadczenia w zakresie ginekologii onkologicznej i okulistyki udzielane obecnie w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach zostaną objęte ryczałtem.

Zarząd województwa liczy na to, że po połączeniu nowa placówka będzie funkcjonować w sieci na poziomie szpitali onkologicznych, które zgodnie z projektowanymi przepisami będą miały możliwość realizowania szerszego zakresu świadczeń. Dzięki temu finansowaniem ryczałtowym objęta zostanie większa liczba oddziałów, dodatkowo będą to oddziały: ginekologii onkologicznej oraz okulistyczne funkcjonujące obecnie w Okręgowym Szpitalu Kolejowym, a łączna wartość szacowanego ryczałtu (dzięki uwzględnieniu nadwykonań) będzie wyższa niż łącznie kontrakty obu szpitali w 2016 roku.

Plan połączenia szpitali na Podbeskidziu zmierza do zapewnienia dalszego finansowania Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach- Bystrej. Nie spełnia on bowiem kryteriów kwalifikacyjnych umożliwiających włączenie do sieci. 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej kwalifikuje się natomiast do poziomu szpitali III stopnia, czyli wieloprofilowych szpitali specjalistycznych, które otrzymają kontrakty na szeroki zakres usług medycznych.

Źródło: www.slaskie.pl