W skład ufundowanego zestawu narzędzi wchodzi czołowa lampa operacyjna LED oraz lupy operacyjne. Urządzenia mają zastosowanie przy wykonywaniu większości zabiegów laryngologicznych przeprowadzanych w szpitalu.

Sprzęt został ufundowany w ramach wzajemnej współpracy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach z Bankiem Spółdzielczym w Skierniewicach. 

Świadczeniem ze strony banku jest rokroczne przekazywanie na rzecz oddziału laryngologicznego środków służących do poprawy wyposażenia w sprzęt medyczny. Dotychczas w podobny sposób ufundowano łóżko szpitalne do transportu chorych.

Szpital w Skierniewicach podlega samorządowi województwa łódzkiego. Placówka prowadzi 16 oddziałów (między innymi nefrologii, kardiologii, okulistyczny, laryngologiczny, obserwacyjno-zakaźny i SOR)  oraz zespół poradni specjalistycznych.

Kontrakt placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia ma wartość około 46 mln zł. Źródło: www.szpitalskierniewice.pl