Od 14 września 2015 roku działa lądowisko przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach. W dniu oficjalnego otwarcia na płycie lądowiska wylądował pierwszy helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał chorego pacjenta po zawale serca do szpitala w Zgierzu.

- To lądowisko znacznie poprawi dostęp pacjentom do opieki medycznej, ale potrzebny jest dalszy rozwój tego szpitala - mówił podczas otwarcia lądowiska wicemarszałek województwa łódzkiego Dariusz Klimczak, odpowiedzialny za zdrowie. - Mam tu na myśli przede wszystkim otwarcie kardiologii inwazyjnej, aby pacjenci z zawałami nie musieli być przewożeni do innych ośrodków.

Marszałek zwrócił również uwagę na strategiczne miejsce skierniewickiego szpitala.

- W województwie łódzkim co roku tracimy około 50 mln złotych z tytułu tego, że pacjenci korzystają z opieki zdrowotnej w ościennych województwach. To trzeba zmienić, a szpital w Skierniewicach jest taką właśnie jednostką buforową, która potrzebuje wsparcia w tym zakresie i takie wsparcie będzie udzielane - dodał wicemarszałek Dariusz Klimczak.

Budowa lądowiska przy skierniewickim szpitalu ruszyła w listopadzie 2014 roku. Projekt o wartości 1.535.941 zł finansowany jest w kwocie 1.423.255 zł z budżetu Województwa Łódzkiego. 112.686 zł pochodzi ze środków własnych szpitala.

Dotychczas śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lądowały w Skierniewicach na stadionie miejskim przy ulicy Pomologicznej. Prace objęły budowę płyty lądowiska, oznaczeń świetlnych, przyległych alejek i latarni, a także dojazdu do SOR z bramą wjazdową.

Lądowisko jest ważną inwestycją dla szpitala, który znajduje się pomiędzy ważnymi krajowymi ciągami komunikacyjnymi: autostradą A2 i drogą S8.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.szpitalskierniewice.pl, stan z dnia 18 września 2015 r.