Oddziały zostaną doposażone w sprzęt diagnostyczny. Poprawie ulegną również warunki pracy zatrudnionego personelu. Udogodnienia pozwolą na rozwijanie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, zapewniając coraz wyższe standardy szkolenia lekarzy i kształcenia pozostałej kadry medycznej.

Koszt całkowity zadania to 10 393 800 zł. Dofinansowanie ze środków samorządu województwa mazowieckiego wyniosło 10 000 000 zł.

Nowy obiekt to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 2 234,30 mkw. Niski parter zajmie apteka szpitalna. Jej usytuowanie pozwoli na dostosowanie działalności do obowiązujących przepisów i ułatwi obsługę komórek organizacyjnych siedleckiej placówki.

 Na wysokim parterze usytuowane zostaną dodatkowe pomieszczenia oddziału dziecięcego, w których znajdzie się 16 łóżek, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie aktualnego oddziału dziecięcego, który posiada 30 łóżek. Zaprojektowano także pokój z łazienką dla rodziców oraz pokoje łóżkowe dla dzieci z rodzicami.

Na I piętrze przewidziano 17-łóżkowy oddział okulistyczny. Część pobytowa będzie oddzielona od diagnostyczno-zabiegowej i administracyjnej. Swoje miejsce będzie też miało ambulatoryjne lecznictwo okulistyczne. Nowa lokalizacja zapewni kompleksowe świadczenie usług w obszarze okulistyki. W planach jest również rozbudowa wejścia głównego izby przyjęć o hol i poczekalnię oraz modernizacja podjazdu.

 

Źródło: www.mazovia.pl