W modelu brytyjskim finansowanie trustów ma charakter budżetowy, podobnie jak przewidziano to w rządowym projekcie nowelizacji ustawy. W modelu brytyjskim, w ustalaniu i negocjowaniu budżetów szpitali aktywnie uczestniczy także NHS Confederation, której odpowiednikiem jest Polska Federacja Szpitali. NHS Confederation jest także partnerem PFSz w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

Polska Federacja Szpitali planuje aktywne działania na rzecz włączenia opinii przedstawicieli szpitali w dalsze prace nad projektem ustawy, a także nad ważnymi rozporządzeniami wykonawczymi oraz szczegółowym ustalaniem budżetów szpitali. Plan tych działań ustali Zarząd Federacji na spotkaniu 3 marca 2017 roku.

- W Polsce zdecydowanie zmierzamy do wprowadzenia opieki koordynowanej, choć do osiągnięcia jej celów, czyli dostarczania kosztowo-efektywnych świadczeń medycznych o wysokiej jakości, przy zachowaniu ciągłości obsługi pacjenta droga jest jeszcze daleka – stwierdza Federacja, która podkreśla, że od samego początku zgłaszała postulat umożliwienia tworzenia konsorcjów koordynowanej ochrony zdrowia przez szpitale ogólne, specjalistyczne, jednodniowe, a także jednostki oferujące ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i podstawową opiekę zdrowotną – niezależnie od modelu własnościowego.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 

Ponieważ w uzasadnieniu projektu ustawy o sieci szpitali Ministerstwo Zdrowia podkreśla znaczenie koordynowanej ochrony zdrowia, realizacja postulatu PFSz dotyczącego konsorcjów wydaje się niezbędna do powodzenia reformy szpitalnictwa– podkreśla Federacja.

Polska Federacja Szpitali, między innymi we współpracy z Polskim Towarzystwem Koordynowanej Ochrony Zdrowia, planuje dalsze działania ukierunkowane na popularyzację modelu KOZ w oparciu o sprawdzone wzorce międzynarodowe. Taką szansę daje model konsorcjów KOZ, które docelowo powinny przekształcić się organizacje KOZ (ang. HMO).

- Celem realizacji kompleksowości usług, która jest elementem koordynowanej ochrony zdrowia, w naszych warunkach konieczne jest wykorzystanie potencjału jak największej liczby podmiotów leczniczych, a szczególnie takich, które są zdolne do zapewnienia szerokiego wachlarza usług z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, takich jak obszary wieloprofilowe, leczenie w trybie jednodniowym, procedury małoinwazyjne, zarządzanie stanami chorobowymi, czy opieka domowa. Koordynowana opieka medyczna, przy szczupłości nakładów na ochronę zdrowia jest jedynym rozwiązaniem, które może skrócić kolejki do usług medycznych. Stawiamy zatem na szpitale, jako ośrodki rozpoczynające budowę organizacji koordynowanej ochrony zdrowia w ramach zmodyfikowanego z udziałem uczestników systemu projektu sieci szpitali – oświadcza Federacja.

Źródło: www.pfsz.org

Czytaj także: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>