Nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Sejm uchwalił 21 marca 2014 roku.

Wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki przypomniał na posiedzeniu komisji, że celem tej nowelizacji jest zwiększenie liczebności kadr pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.
- Proponujemy uregulowanie katalogu lekarzy, którzy mogą pełnić rolę lekarza rodzinnego. Dziś mogą to być lekarze rodzinni oraz część lekarzy innych specjalizacji, którzy nabyli uprawnienia poprzez staż pracy w POZ - mówił.

Zapewnił, że nie będzie takich sytuacji, gdy w POZ lekarze pediatrzy będą leczyli dorosłych, a interniści – dzieci, ponieważ w ustawie jest zapis, że lekarze ci tworząc POZ mają wykonywać obowiązki w zakresie swych kompetencji.

Senator Alicja Chybicka (PO), prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przekonywała, że wbrew niektórym opiniom wejście w życie tej nowelizacji nie spowoduje, że ze szpitalnych oddziałów pediatrycznych nagle odejdą pediatrzy. Wskazała, że obecnie kształci się bardzo wielu pediatrów, a ankiety wśród lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii pokazały, że około 50 procent z nich chce pracować w POZ, a mniej więcej tyle samo w szpitalach.

Nowelizacja, której projekt przygotowało ministerstwo zdrowia, umożliwia lekarzom pediatrom wraz z internistami po zrobieniu specjalizacji otwieranie samodzielnych poradni podstawowej opieki zdrowotnej i podpisywanie umów z NFZ.

Obecnie praktykę POZ może otworzyć lekarz po ukończeniu specjalizacji z medycyny rodzinnej. Taką praktykę prowadzić mogą także interniści i pediatrzy, jednak tylko ci, którzy od lat pracują w POZ. Natomiast młodzi lekarze pediatrzy mogą być wyłącznie pracownikami placówki POZ lub liczyć na zatrudnienie w szpitalu. (pap)