10 września br. podczas sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego marszałek Adam Struzik przedstawił trudną sytuację mazowieckich szpitali spowodowaną niedofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Według zatwierdzonego właśnie projektu planu finansowego NFZ na 2013 r. województwo mazowieckie, jako jedyne w kraju otrzyma mniejsze pieniądze dla szpitali na przyszły rok – o 242 mln zł mniej niż przed rokiem, a o 859 mln zł mniej niż wynika z potrzeb. Oznacza to jeszcze większe kłopoty finansowe wszystkich placówek zdrowia na Mazowszu.

Marszałek i dyrektorzy szpitali sprzeciwiają się takiemu podziałowi środków i domagają się uruchomienia funduszu zapasowego.
Marszałek Struzik „z wielkim niepokojem przyjął informację o zaakceptowaniu przez NFZ planu finansowego na 2013 r., który jest nie tyle niekorzystny, co wręcz krzywdzący dla pacjentów z województwa mazowieckiego”. Mazowsze bowiem jako jedyny region w kraju otrzyma mniej pieniędzy, niż w roku obecnym – deficyt wyniesie aż 242 mln zł, natomiast biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby placówek służby zdrowia i samych pacjentów – zabraknie aż 859 mln zł. Oznacza to jeszcze większe kłopoty finansowe wszystkich placówek zdrowia na Mazowszu, a dla samych szpitali oznaczać to będzie pogłębienie zapaści finansowej i realne ryzyko zaburzenia ciągłości funkcjonowania placówek.

Jak stwierdził marszałek, „stanowczo protestuje on przeciw takiemu podziałowi środków, skutkującemu pokrzywdzeniem mieszkańców Mazowsza (już w tym roku budżet przeznaczony przez NFZ nie starcza na pokrycie bieżących kosztów świadczeń medycznych). Dodał, iż „nie można dopuścić do sytuacji, by zagrożone było zdrowie, a nawet życie mieszkańców Mazowsza, dlatego apeluje do Ministerstwa Zdrowia i NFZ o uruchomienie funduszu zapasowego w celu pokrycia niedoboru kwoty na świadczenia zdrowotne dla mazowieckich placówek”.

Źródło: www.mazovia.pl