Nowelizację poparło 428 posłów, jeden był przeciwko, jeden wstrzymał się od głosu.
 
Zgodnie z ubiegłoroczną nowelizacją ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych powinien zostać wdrożony 1 maja 2016 roku.
 
Uchwalona w środę 13 kwietnia 2016 roku ustawa - której projekt przygotowali posłowie PiS - zakłada, że w tym terminie system zostanie uruchomiony tylko dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla pozostałych grup zawodowych, czyli lekarzy i lekarzy dentystów, ratowników medycznych oraz pielęgniarek i położnych, termin wdrożenia zostanie przesunięty na 1 maja 2017 roku.
 
- Mając na uwadze dobre praktyki stosowane przy wdrażaniu skomplikowanych systemów informatycznych, a także dużą liczbę i duże zróżnicowanie użytkowników, uzasadnione jest etapowe udostępniane jego funkcjonalności. Przyjęcie powyższego sposobu uruchomienia systemu umożliwi analizę i harmonijne wyeliminowanie błędów pojawiających się w trakcie użytkowania, a także pozwoli dopasować system, celem zwiększenia jego użyteczności i dostępności dla użytkowników - przekonywali autorzy projektu.
 
W konsekwencji zmienić się mają także przepisy przejściowe dotyczące kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, których wejście w życie zostało wydłużone o rok.
 
System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych ma zintegrować gromadzenie i przetwarzanie danych o organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego. Ma to umożliwić efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.
 
System umożliwi monitorowanie przebiegu szkolenia, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat kształcenia podyplomowego oraz wsparcie przeprowadzania egzaminów.(pap)
Dowiedz się więcej z książki
MERITUM Prawo medyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł