Oznacza to, że w gospodarstwach o powierzchni poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych do celów ustalania wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, składkę będzie opłacać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).


 

Natomiast w przypadku gospodarstw od 6 ha przeliczeniowych składkę ma opłacać rolnik. Składki zdrowotne za domowników będą także odprowadzane przez rolnika, jeśli prowadzi on wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej.

Składki będą wpłacane do KRUS w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników uchwalono w roku 2012 i początkowo miały obowiązywać tylko przez rok, do czasu wejścia w życie przepisów o podatku dochodowym w rolnictwie.

Czytaj: Od środy wchodzi w życie ustawa o składkach zdrowotnych rolników >>>