Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, posłowie opowiedzieli się za usunięciem zapisu o 3-proc. opłacie od zysku z refundacji leków.
W dniu 10 maja br. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła senacką poprawkę do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zmiana zakładała „usunięcie z ustawy refundacyjnej kontrowersyjnego zapisu dotyczącego przekazywania przez firmy farmaceutyczne 3 proc. zysku z refundacji leków”. Z uwagi na takie zapisy, ustawa refundacyjna budziła najwięcej kontrowersji ze wszystkich ustaw pakietu zdrowotnego.
Posłowie pozytywnie zarekomendowali też ponad 90 senackich poprawek, w tym zmianę „dotyczącą tzw. paybacku, czyli mechanizmu nakazującego firmom farmaceutycznym zwrot części przychodu ze sprzedaży leków refundowanych w przypadku przekroczenia budżetu NFZ na refundację leków”.
Teraz wszystkie senackie poprawki będą przedmiotem obrad plenarnych Sejmu, które rozpoczną się 11 maja br.
Więcej na ten temat można przeczytać w artykule „DGP”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10 maja 2011 r.

Data publikacji: 11 maja 2011 r.