Należą do nich między innymi: budowa dziennych domów pobytu, pomoc wolontariuszy czy  systemy przywołujące służby medyczne.

Coraz częściej samorządy tworzą też założenia polityki senioralnej w gminie czy starostwie,  powołują rady seniorów, zakładają uniwersytety trzeciego wieku oraz prowadzą programy animacyjne.

Lokalne władze wspierają też inicjatywy rozdawania specjalnych pudełek lub kopert na dokumentację medyczną, które seniorzy mają umieszczać w lodówkach, gdzie łatwo mogą je znaleźć służby medyczne.

Taka działania wynikają z faktu, że rośnie liczba osób starszych i niesamodzielnych. W roku 2050 osób po 60. roku życia będzie w Polsce ponad 40 procent.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl

 [-OFERTA_HTML-]