Na problem zwrócił uwagę prezydent Poznania, prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny.
- Napotkaliśmy barierę formalną. Konsultacje z radnymi wskazują, że jesteśmy w stanie przeznaczyć na leczenie pewną kwotę pieniędzy, ale samorządy nie mogą tego formalnie zrobić - tłumaczy Grobelny.

Dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski zapowiedział, że związek zwróci się z wnioskiem do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego o wprowadzenie zmian w prawie.

- Mamy możliwość pomagania w ograniczony sposób, ale pomoc ta dotyczy jedynie innych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Pomoc poszkodowanym na Ukrainie, a w domyśle finansowanie ich leczenia, wykracza poza ramy prawne tego przepisu - powiedział Porawski.

Specjalizujący się w ustawie o finansach publicznych dr Jędrzej Bujny z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaznacza, że obecna ustawa utrudnia finansowanie świadczeń zdrowotnych cudzoziemców, między innymi dlatego, że co do zasady nie są oni częścią wspólnoty samorządowej.

- Nawet gdyby gminy chciały im pomóc, to nie mogą. Jeśli zostałyby skontrolowane, miałyby problem z uzasadnieniem wydatków pieniędzy publicznych. Wydatki samorządów muszą mieć uzasadnienie i związek z realizacją konkretnych zadań własnych. W tym przypadku tego bezpośredniego związku nie widzę - przyznał dr Bujny.

Jak powiedział, rozwiązanie problemu dotyczącego pomocy poszkodowanym w wydarzeniach na Ukrainie dotyczy przede wszystkim ustawy o finansach publicznych, ale należy również zwrócić uwagę na przepisy ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.

Dodał jednocześnie, że samorządy spotkały się z podobnym problemem podczas powodzi w 1997 roku, ponieważ nie mogły wówczas pomagać innym samorządom. Sprawę rozwiązano, ponieważ zmieniono zapisy w ustawie. Dzięki temu w ustawie znalazł się przepis, który pozwala pomagać innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Najbliższe spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zaplanowane jest na 26 marca 2014. (pap)