Jak twierdzą organizatorzy, jest to kompleksowy program, który stanowic ma efektywną formę uzupełniania wiedzy i umiejętności lekarzy w zakresie kompetencji miękkich. Składa się ze szkoleń warsztatowych oraz kursów e-learningowych. Dotyczą one zagadnień komunikacji interpersonalnej oraz systemu funkcjonowania ochrony zdrowia.

Zakres merytoryczny części dotyczącej komunikacji i współpracy z pacjentem obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. efektywnej komunikacji z pacjentem, sposobów przekazywania trudnych informacji i wspierania pacjentów oraz ich rodzin w traumatycznych sytuacjach, sposobów zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, umiejętności negocjacji, asertywnej komunikacji i wykorzystania własnego potencjału. Szkolenia z funkcjonowania systemu ochrony zdrowia obejmują zagadnienia dotyczące m.in.: zasad kontraktowania i rozliczania świadczeń z NFZ, marketingu usług medycznych, form wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty, organizacji pracy i zarządzania zespołem.

Realizacja projektu potrwa do połowy 2015 roku. Więcej informacji o projekcie na stronie www.mlodylekarz.org.

Źródło: www.zdrowie.gov.pl, stan z dnia 22 sierpnia 2014 r.