Lekarze włączą się w proces opracowywania ekspertyz dla Rzecznika. Prace podejmą osoby wyznaczone przez okręgowe izby lekarskie. Mechanizm obejmie szpitale psychiatryczne oraz ośrodki pomocy społecznej w całej Polsce.

Krajowy Mechanizm Prewencji polega na wykonywaniu przez Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

Czytaj: RPO: Krajowy Mechanizm Prewencji skontroluje zakład w Gostyninie>>>

Sprawa współpracy w zakresie metod wykrywania i dokumentowania przypadków tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania była przedmiotem korespondencji prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza i Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara pod koniec 2015 roku. Już wówczas Prezes NRL zaznaczał, że inicjatywy w tym zakresie są niezwykle wartościowe oraz potrzebne w kontekście walki o prawa człowieka.