Dnia 12 października 2011 r. odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Podczas spotkania, na wniosek Prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza przyjęto uchwałę dotyczącą przygotowania projektu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych przepisów ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
W uchwale tej NRA zobowiązała Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej do przygotowania do 30 listopada 2011 r. projektu wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP w szczególności art. 37, art. 41, art. 43 ust. 1 pkt 6 i art. 46 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.nia.org.pl, 14 października 2011 r.

Data publikacji: 17 października 2011 r.