O możliwość przeprowadzenia aborcji wystąpiła matka dziewczynki. Zgoda sądu była potrzebna, ponieważ dziewczynka ma mniej niż 13 lat.

Chłopcy są nieletni, dlatego nie odpowiadają na podstawie przepisów kodeksu karnego. Zostali objęci nadzorem kuratora.

Cały tekst www.wiadomosci.wp.pl