W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny wskazał, że ze zgromadzonego w tej sprawie materiału dowodowego jasno wynika, że zastosowane przez NFZ kryterium wyboru ofert spowodowało odmowę zawarcia kontraktu z niektórymi podmiotami lub uniemożliwiło im wejście na rynek.

Decyzja prezesa UOKiK w tej sprawie została wydana w grudniu 2013 roku. Prezes UOKiK uznał, że Narodowy Fundusz Zdrowia nadużywał pozycji dominującej na krajowym rynku organizowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Na NFZ została wówczas nałożona kara finansowa w wysokości ponad 181 tys. zł. 

Praktyka stosowana przez Fundusz polegała na przyjęciu za kryterium jakościowe oceny ofert przy zawieraniu umowy o udzielenie świadczeń parametru ilości wykonanych badań rocznie. We wrześniu 2015 roku sąd pierwszej instancji zmienił decyzję, zmniejszając karę pieniężną do ponad 45 tys. zł. Wyrok Sądu Okręgowego został w całości zaskarżony przez NFZ. 

7 lutego 2017 roku Sąd Apelacyjny podtrzymał decyzję prezesa UOKiK.

Źródło: www.uokik.gov.pl
 

 [-DOKUMENT_HTML-]