Dofinansowanie będą mogły uzyskać szkolenia dla ratowników, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych i terapeutów środowiskowych.

Szkolenia mają dotyczyć pięciu głównych grup schorzeń, które są najczęstszymi przyczynami dezaktywizacji zawodowej, czyli chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego, chorób układu krążenia, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz zaburzeń psychicznych.

O dofinansowanie projektów będą mogły ubiegać się uczelnie kształcące na kierunku: lekarskim lub lekarsko-dentystycznym, pielęgniarskim, zdrowia publicznego, fizjoterapii, analityki medycznej, które nie otrzymały negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej na tych kierunkach.

Premiowane będą projekty, w których co najmniej jedno ze szkoleń będzie zgodne z co najmniej jednym programem polityki zdrowotnej wdrażanym przez Ministerstwo Zdrowia,  na przykład z Narodowym programem leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Nabór potrwa od 12 marca do 12 kwietnia 2018 roku.

 [-OFERTA_HTML-]