Koszt zakupu  urządzenia wyniósł 10 mln zł. Inwestycja  została sfinansowana ze środków Ministerstwa Zdrowia, które na ten cel przekazało 7 mln zł. Pozostałe 3 mln zabezpieczył samorząd województwa.

- To niesłychanie ważny etap w rozwoju onkologii na Podkarpaciu. Akcelerator, który warto podkreślić - wciąż w Polsce jest rzadkością, pozwoli na prowadzenie nowoczesnej formy radioterapii. Kolejnym istotnym krokiem jest pozyskanie dla „Chopina” najnowszej generacji aparatury PET, czyli sprzętu do wczesnego wykrywania raka – zapewniał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Akcelerator umożliwi leczenie z wykorzystaniem szerokiej gamy technik radioterapii. Dzięki obrotowej głowicy oraz możliwości dostosowania właściwej dawki promieniowania, uderzy precyzyjnie w zmiany nowotworowe, oszczędzając zdrowe tkanki. Skróceniu ulegnie także czas napromieniowania, co wpłynie na zmniejszenie kolejek, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości leczonych za pomocą akceleratora.

Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie posiada 15 klinik i kilkanaście poradni specjalistycznych. Podkarpackie Centrum Onkologii, będące częścią placówki, prowadzi trzy kliniki, oddział klinicznych oraz zakłady diagnostyczne: radioterapii, brachyterapii i fizyki medycznej.

Źródło: www.podkarpackie.pl