Jak informuje dziennik „Rzeczpospolita", trzeba wydłużyć czas, na jaki przewlekle choremu można wypisywać recepty.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, „choremu można przepisać lek najwyżej na trzymiesięczną kurację". Jak tłumaczy Wojciech Idaszak, radca prawny z Naczelnej Izby Lekarskiej, „w praktyce lekarz rodzinny ma prawo wystawiać trzy oddzielne recepty na trzy kolejne miesiące, z tym, że powinien wówczas określić dzień, od którego pacjent może je zrealizować".
Takie zasady wypisywania recept krytykowane są zarówno przez lekarzy, jak i pacjentów. Jak mówi Jacek Krajewski, Prezes Porozumienia Zielonogórskiego, „jest to jeden z licznych absurdów prawa medycznego stworzony po to, by nie pomagać, ale przeszkadzać lekarzom i pacjentom w codziennym funkcjonowaniu".
Wyjściem z sytuacji może być zmiana przepisów, wprowadzająca „możliwość wypisywania recept dla przewlekle chorego na sześć miesięcy, co zmniejszyłoby kolejki zarówno do lekarza rodzinnego, jak i do specjalisty".
Prezes Krajewski poinformował, że „Minister Ewa Kopacz obiecywała, iż ureguluje tę sytuację i wydłuży termin wypisywania recept". Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że obecnie pracuje nad zmianą rozporządzenia w sprawie recept.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: Rzeczpospolita, 22 czerwca 2011 r.

Data publikacji: 24 czerwca 2011 r.