Rzecznik podkreślił, że osoby pozostające w trudnej sytuacji zdrowotnej decydują się na poszukiwanie innych form pomocy, niż medycyna tradycyjna, jednakże nierozważne i pochopne decyzje w tym zakresie mogą przynieść efekt odwrotny do oczekiwanego.

Rzecznik przypomniał też, że udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby bez uprawnień jest zabronione. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.) ten, kto bez uprawnień udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywny. Jeżeli sprawca tego czynu działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej albo wprowadza w błąd co do posiadania takiego uprawnienia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Źródło: www.bpp.gov.pl

 [-OFERTA_HTML-]