W styczniu 2016 roku Warszawska Rada Polityki Zdrowotnej powołała Zespół ds. Opieki Zdrowotnej nad Osobami Otyłymi. Celem działań zespołu jest przygotowanie rekomendacji dla Warszawskiej Rady Polityki Zdrowotnej, mających na celu usystematyzowanie kwestii dostępu do świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych. Jednym z ważniejszych celów projektu jest utworzenie sieci podmiotów leczniczych, które będą właściwie przygotowane do udzielenia świadczeń zdrowotnych osobom skrajnie otyłym.

Również Rzecznik Praw Pacjenta podejmuje działania w zakresie pomocy osobom chorującym na otyłość trzeciego stopnia. W marcu 2015 roku zwrócił się do wojewodów i marszałków województw z prośbą o przekazanie informacji, czy podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie ich województw zapewniają osobom otyłym dostęp do aparatury medycznej wykonującej badania takie jak rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz PET, czy posiadają odpowiednie łóżka o zwiększonej nośności, transport sanitarny mogący zrealizować przewóz pacjentów otyłych, a także dostęp do ambulansów pogotowia ratunkowego mogący przewieźć pacjentów otyłych i dostęp do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne).

Czytaj: Nowatorska operacja mózgu pacjentki patologicznie otyłej>>>

Zebrane informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta w zakładce „Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych” i są na bieżąco aktualizowane.
 

Rzecznik Praw Pacjenta będzie nadal monitorował zgłoszenia związane z utrudnieniami w dostępie do świadczeń dla osób otyłych oraz podejmował interwencje w sytuacji pojawiających się problemów.