Wypełnienie ankiety przez pacjentów ma pomóc w jak najskuteczniejszy sposób rozwiązać problemy tej grupy pacjentów. 
Rzecznik przypomina, że młodzi pacjenci z chorobą przewlekłą rozpoznaną w dzieciństwie chorują lub mogą chorować nadal będąc dorosłymi. Ważna jest wówczas dla nich płynna kontynuacja leczenia, która może być zakłócona przez różnego rodzaju problemy. Jednak pacjenci ci często napotykają na różne problemy, związane z tym, że musza zmienić placówkę i lekarza, u którego dotychczas się leczyli.

Z tego powodu Rzecznik Praw Pacjenta wraz z Fundacją Iskierka, Fundacją NeuroPozytywni, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, Matio Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę oraz Fundacją Pokancerowani zajął się poszukiwaniem sposobu na zapewnienie jak najmniej kłopotliwego przejścia pacjentów z opieki pediatrycznej do ośrodków dla dorosłych.

Rzecznik zwraca się do pacjentów, którzy kończyli 18 rok życia i przeszli spod opieki pediatrycznej do systemu opieki zdrowotnej dla dorosłych, o wypełnienie ankiety:

https://goo.gl/forms/n4jqXiXr3VOaxIOY2

Wyniki ankiety będą źródłem informacji, które wskażą najskuteczniejsze propozycje rozwiązania problemów młodych pacjentów, którzy po osiągnięciu pełnoletniości będą musieli zmienić lekarza i placówkę medyczną, w której dotychczas się leczyli.
 
Źródło: www.bpp.gov.pl
 

 [-OFERTA_HTML-]