Rzecznik poinformował ministra zdrowia, że kontrakt zawarty  przez Instytut Matki i Dziecka z NFZ na wszczepienia endoprotez u dzieci pozwoli w roku 2014 na wykonanie zaledwie trzech zabiegów miesięcznie. Jest to znacznie poniżej zapotrzebowania.

Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka to jedyna placówka w kraju, w której leczone są dzieci z guzami kości z całej Polski. Zmniejszone środki na realizację programu „Ograniczenie niepełnosprawności poprzez postępowanie mniej okaleczające u dzieci z nowotworami złośliwymi kości” ograniczy stosowanie nowoczesnego leczenia oszczędzającego, zmniejszającego kalectwo i uniemożliwi zachowanie kończyny w wybranej grupie małoletnich pacjentów.

Rzecznik zaapelował do Ministra Zdrowia o analizę przedstawionego problemu i podjęcie działań umożliwiających właściwe leczenie wszystkich małoletnich chorych, dotkniętych chorobą nowotworową kości.

Oprac. Magdalena Okoniewska